An Giang: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình năm 2017

0
959

Thực hiện theo Quyết định số 982/QĐ-ATTP ngày 23/11/2017 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, ngày 13/12/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang do Bs. CKII Nguyễn Chí Công – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP An Giang làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác ATTP năm 2017 của Chi cục ATVSTP Quảng Bình

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe Bs. CKII Nguyễn Quốc Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Quảng Bình báo cáo công tác triển khai các hoạt động của công tác ATTP trong năm 2017. Sau khi nghe báo cáo của Chi cục ATVSTP Quảng Bình, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế các hoạt động trong năm 2017 bao gồm các nội dung: tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các cấp; triển khai Tháng hành động; chỉ đạo tuyến; thống kê, quản lý cơ sở; sử dụng kinh phí; báo cáo; thông tin truyền thông; giám sát ngộ độc thực phẩm; thanh, kiểm tra ATTP trên toàn tỉnh; ….

Qua 01 ngày làm việc tích cực với tinh thần vui vẻ, cùng nhau trao đổi, học hỏi giữa 02 tỉnh, kết quả kiểm tra thực tế của Chi cục ATVSTP Quảng Bình đạt được 97.5/105 điểm (trong đó 94 điểm đạt và 3.5 điểm thưởng), xếp loại Xuất sắc trong năm 2017.

 

Chi cục ATVSTP tỉnh An Giang