An Giang: Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017

0
181
TÊN LOẠI ĐƠN VỊ BAN HÀNH SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TIỆP ĐÍNH KÈM
Kế hoạch Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm An Giang 09/KH-BCĐLNVSATTP 04/01/2017 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017
Công văn Cục An toàn thực phẩm 8139/ATTP-NĐ 30/12/2016 V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017
Kế hoạch Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm 1244/KH-BCĐTƯVSATTP 16/12/2016 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017
Kế hoạch Liên ngành Sở Công thương - Sở Tài chính - Sở Y tế - Sở Khoa học & Công nghệ - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang 2587/KHLN 01/12/2016 Phối hợp kiểm tra thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Công văn Cục An toàn thực phẩm 7058/ATTP-KH 02/11/2016 V/v hướng dẫn triển khai kế hoạch Dự án ATTP năm 2016
Công văn Sở Y tế An Giang 2927/SYT-NVY 31/10/2016 V/v kiểm tra ATVSTP của các bệnh viện công lập
Công văn Cục An toàn thực phẩm 6093/ATTP-NĐ 19/9/2016 V/v cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm