Thứ Bảy, Tháng Năm 26, 2018

Ý kiến kết luận của Cục Trưởng Cục An toàn thực...

da_ky_2018-04-04 (1232CV) Nguồn Thông báo số 1232/TB-ATTP ngày 04/4/2018

An Giang: Hội thảo phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP cho...

Nhằm phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số...

Tổ chức Hội thảo Phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày...

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang ban hành Giấy mời số 162/GM-CCATVSTP ngày 26/3/2018 về việc tổ chức Hội thảo...

An Giang: Hội thảo phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP cho...

Sáng ngày 21/3/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo phổ biến Nghị đinh số...

Tổ chức Hội thảo Phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày...

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang ban hành Giấy mời số 130/GM-CCATVSTP ngày 16/3/2018 về việc tổ chức Hội thảo...

Hướng dẫn chi tiết triển khai thanh tra, kiểm tra liên...

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 13/03/2018 & căn cứ chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, Ban...

Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi...

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi...

Ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an...

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ thực tế công tác bảo đảm an toàn...

Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 278/TTg-KGVX V/v thực hiện Nghị quyết số...

Ba người ở Nghệ An tử vong nghi do ngộ độc...

TTO - Bốn người phải đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) do nghi ngộ độc rượu thì...

Xem thêm