Công khai với doanh nghiệp ở các địa phương

0
316

(AGO) – Việc UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 329/KH-UBND, ngày 28-6-2016, về thực hiện giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư đã phát huy hiệu quả rất tốt đối với 8 sở, ngành công khai trên báo An Giang giai đoạn I (đến cuối năm 2016). Trong khi đó, các địa phương đang nỗ lực hỗ trợ tối đa cho DN để thực hiện công khai trên báo An Giang giai đoạn II (2017 – 2020).

Cố gắng giải quyết nhanh

Đối với một địa bàn có thế mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch như TP. Châu Đốc, lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của DN hàng ngày rất lớn. Tuy nhiên, thực hiện tinh thần hỗ trợ DN, xem DN là động lực phát triển của tỉnh và Trung ương, TP. Châu Đốc nỗ lực hỗ trợ tối đa, cố gắng giải quyết hồ sơ nhanh gọn nhất cho DN trong điều kiện có thể. “Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-UBND của UBND tỉnh, UBND TP. Châu Đốc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC gởi báo cáo kết quả hàng tháng cho Phòng Tư pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo về UBND thành phố xử lý và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử TP. Châu Đốc. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức (CB-CC) trong giải quyết TTHC, số hồ sơ xử lý trễ hạn còn rất ít. Cụ thể, năm 2016, thành phố đã giải quyết 341.350 hồ sơ, trong đó trả kết quả đúng hạn là 341.294 hồ sơ (chiếm 99,98%), trễ hạn 56 hồ sơ (0,02%)” – ông Đinh Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc, chia sẻ.

Ông Đinh Văn Bảo cho biết, ngày 16-8-2016, UBND TP. Châu Đốc đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về giám sát và công bố kết quả TTHC, hồ sơ liên quan trực tiếp DN, nhà đầu tư trên địa bàn thành phố nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền. Qua đó, nhằm cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về năng lực cạnh tranh của thành phố, góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, thân thiện, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh… “Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các CB-CC có nhiệm vụ giải quyết TTHC, hồ sơ liên quan trực tiếp DN, nhà đầu tư đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định; kiên quyết xử lý các CB-CC vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, làm chậm trễ, gây phiền hà DN, nhà đầu tư. Đối với những trường hợp tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên 5% trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong tháng thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, tiến hành kiểm điểm làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm những bộ phận, cá nhân có liên quan đến những hồ sơ trễ hẹn. Trường hợp tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên 5% trong 3 tháng của năm thì UBND thành phố tiến hành tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị và những bộ phận, cá nhân có liên quan đến những hồ sơ trễ hạn” – ông Đinh Văn Bảo thông tin.

Tăng hiệu quả thu hút đầu tư

Đối với huyện cù lao Chợ Mới, nơi có mật độ dân số cao nhất tỉnh, việc thu hút đầu tư rất được địa phương quan tâm. Theo ông Nguyễn Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, sau khi thành lập Ban Hỗ trợ DN, hàng tháng, Ban Hỗ trợ DN đều tiếp và làm việc với các DN, nhà đầu tư. Những nỗ lực hỗ trợ DN trong giải quyết TTHC, hồ sơ nhanh chóng cùng với thiện chí mời gọi đầu tư đã giúp huyện Chợ Mới thu hút được 4 dự án đầu tư quy mô lớn với tổng vốn trên 300 tỷ đồng. Đồng thời, thu hút được 5 dự án đầu tư chợ, với tổng vốn trên 120 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có nhiều dự án nhỏ, dự án đầu tư bến đò ngang với quy mô từ 1 – 10 tỷ đồng/dự án… “Từ năm 2017, huyện Chợ Mới sẽ thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ liên quan trực tiếp DN, nhà đầu tư trên báo An Giang. UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và những CB-CC có liên quan thực hiện tốt vấn đề này, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hạn, tạo niềm tin nơi DN” – ông Thao nhấn mạnh.

Đa số các địa phương đều cho rằng, việc công bố công khai kết quả giải quyết TTHC trên báo An Giang là rất cần thiết, xêm đây là một trong những giải pháp hiệu quả để công khai, minh bạch thông tin, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, CB-CC trong giải quyết TTHC, giảm phiền hà cho DN, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đối với cấp huyện, cần thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ DN về pháp lý, thuế, đất đai, xây dựng, đồng thời, tổ chức gặp mặt trao đổi, lắng nghe ý kiến DN, thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN phát triển.

Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-UBND của UBND tỉnh, bắt đầu từ số báo ngày 6-2-2017, Báo An Giang sẽ đăng công khai kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ liên quan trực tiếp đến DN, nhà đầu tư của 19 sở, ngành cấp tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố. Việc đăng báo công khai sẽ được thực hiện đều đặn các tháng tiếp theo, tạo điều kiện cho DN giám sát kết quả giải quyết TTHC, hỗ trợ DN của các sở, ngành và địa phương.

 

NGÔ CHUẨN

Theo http://www.baoangiang.com.vn/