Hội thảo hợp tác song phương giữa Cục An toàn thực phẩm Việt Nam và Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Lào

0
411
Thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Hiệp định ký kết giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Lào ngày 13/3/2013 và triển khai các hoạt động của Dự án Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Công mở rộng về hợp tác song phương

Cục An toàn thực phẩm Việt Nam và  Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Lào đã có chuyến làm việc tại Viện Pasteur Nha Trang và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa. Mục đích chuyến đi nhằm chia sẻ kinh nghiệm về kiểm tra nhà nước và thủ tục, quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm tại cửa khẩu.

Hôm nay, ngày 13/10/2016, Hội thảo song phương giữa Cục An toàn thực phẩm và Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Lào đã được tổ chức. TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP Việt Nam và TS. Thomsavy, Cục trưởng Cục QLTP và DP Lào chủ trì hội thảo.

TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP phát biểu khai mạc hội thảo

Sau khi thảo luận, hai bên đã đi đến thống nhất các nội dung và cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với các nội dung chính như sau:

Hai bên thống nhất về dự thảo Bản thỏa thuận triển khai hải quan một cửa tại cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam) và Dansavanh (Lào);

Hai bên có nghĩa vụ trình nội dung dự thảo Bản thỏa thuận trên với Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Lào. Sau khi được sự đồng ý của Bộ Y tế hai nước, hai bên sẽ tiến hành ký kết Bản thỏa thuận và trong vòng 6 tháng sau khi ký sẽ cùng nhau hoàn thiện quy trình kiểm soát hải quan một cửa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đào tạo kỹ thuật cho cán bộ kiểm tra cũng như lên kế hoạch chi tiết để thực hiện.

Hai bên thống nhất duy trì và tăng cường hợp tác lâu dài, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về kiểm soát an toàn thực phẩm.

TS.Nguyễn Thanh Phong và TS.Thomsavy tiến hành ký kết MOU

VFA

Theo http://www.vfa.gov.vn/