Kế hoạch Giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, xã năm 2017

0
418
TÊN LOẠI ĐƠN VỊ BAN HÀNH SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TIỆP ĐÍNH KÈM
Kế hoạch Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm An Giang 953/KH-BCĐLNVSATTP 25/4/2017 Giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, xã năm 2017
Công văn Cục An toàn thực phẩm 1670/ATTP-NĐ 25/4/2017 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè
Công văn Cục An toàn thực phẩm 1533/ATTP-NĐ 17/4/2017 V/v đảm bảo ATTP phục vụ kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017
Kế hoạch Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm An Giang 670/KH-BCĐLNVSATTP 27/3/2017 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017
Công văn Cục An toàn thực phẩm 1015/ATTP-NĐ 17/03/2017 Hướng dẫn hoạt động giám sát mối nguy an toàn thực phẩm năm 2017
Công văn Cục An toàn thực phẩm 917/ATTP-NĐ 13/03/2017 Về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc rượu
Công văn Cục An toàn thực phẩm 769/ATTP-NĐ 02/03/2017 V/v tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc rượu trên địa bàn
Công văn Bộ Y Tế 696/BYT-ATTP 21/02/2017 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ hội Xuân 2017
Kế hoạch Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm An Giang 09/KH-BCĐLNVSATTP 04/01/2017 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017
Công văn Cục An toàn thực phẩm 8139/ATTP-NĐ 30/12/2016 V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017
Kế hoạch Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm 1244/KH-BCĐTƯVSATTP 16/12/2016 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017
Kế hoạch Liên ngành Sở Công thương - Sở Tài chính - Sở Y tế - Sở Khoa học & Công nghệ - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang 2587/KHLN 01/12/2016 Phối hợp kiểm tra thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Công văn Cục An toàn thực phẩm 7058/ATTP-KH 02/11/2016 V/v hướng dẫn triển khai kế hoạch Dự án ATTP năm 2016
Công văn Sở Y tế An Giang 2927/SYT-NVY 31/10/2016 V/v kiểm tra ATVSTP của các bệnh viện công lập
Công văn Cục An toàn thực phẩm 6093/ATTP-NĐ 19/9/2016 V/v cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm