Kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP An Giang

0
812

Căn cứ Kế hoạch số 720/KH-BCĐLNVSATTP ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 481/QĐ-SYT ngày 19 tháng 4 năm 2014 của Phó giám đốc Sở Y tế về việc kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016.

Với chủ đề “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm sẽ diễn ra từ 15/4 đến 15/5 trên toàn tỉnh với các hoạt động như: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, các hoạt động  kiểm tra vì chất lượng an toàn thực phẩm và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và đặc biệt là các vụ ngộ độc tập thể và các bệnh do sử dụng thực phẩm không an toàn nói chung và rau thịt nói riêng.

Từ ngày 19/4/2016 đến ngày 18/5/2016, Đoàn Kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra 16 cơ sở trên địa bàn thành phố Long Xuyên tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống các sản phẩm chế biến từ rau, thịt.

Kết quả: Đoàn đã mời xử lý 06 cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Trong đó 02 cơ sở ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 03 cơ sở ăn uống sử dụng nguyên liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, 01 cơ sở Sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng để chế biến thực phẩm, 02 cơ sở có sử dụng khu vực chế biến có côn trùng, động vật gây hại, … với số tiền phạt là 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).

Qua đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phòng Thanh tra – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm AG.