Thứ Ba, Tháng Mười Một 13, 2018

I. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM NGHIỆM ĐỊNH KỲ VÀ CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM ĐỊNH KỲ

SỐ LẦN KIỂM NGHIỆM ĐỊNH KỲ

  • Sản phẩm thời vụ: bánh trung thu: 01 lần/01 năm
  • Các Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở: có chứng nhận HACCP, ISO,…: 01 lần/01 năm
  • Các sản phẩm còn lại: 02 lần/01 năm

CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM ĐỊNH KỲ

Do có sự thay đổi chỉ tiêu kiểm nghiệm khi làm hồ sơ công bố chất lượng giữa các năm. Vì vậy, khi quý Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở kiểm nghiệm định kỳ cần chú ý 3 vấn đề sau đây:

  1. Chỉ tiêu cơ bản: Quý Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở cần phải truy cập website của Chi cục thường xuyên vì chúng tôi sẽ cập nhật mới( nếu có) tất cả những chỉ tiêu cơ bản trong bộ hồ sơ mẫu (của chúng tôi đã công bố trên website này) của từng sản phẩm khi kiểm nghiệm.
  2.  Chỉ tiêu chất lượng: Tùy thuộc vào từng Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở có công bố trong hồ sơ hoặc trên nhãn sản phẩm không. Nếu có, thì kiểm nghiệm; nếu không thì không cần kiểm nghiệm.
  3. Chỉ tiêu phụ gia: Tùy thuộc vào từng Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở sử dụng hay không. Nếu có, thì kiểm nghiệm; nếu không thì không cần kiểm nghiệm.

Tóm lại:

Kiểm nghiệm định kỳ trong năm gồm: Chỉ tiêu cơ bản, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu phụ gia.

Số chỉ tiêu cho 01 lần kiểm nghiệm định kỳ Quý Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở có thể chia làm 02 lần bằng nhau

Ví dụ: Đối với sản phẩm rượu trắng: Chỉ tiêu cơ bản là 5, chỉ tiêu chất lượng là 0 và chỉ tiêu phụ gia là 0. Quý Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở chia làm 02 lần kiểm nghiệm: lần 1 kiểm 3 chỉ tiêu, lần 2 kiểm 2 chỉ tiêu, hoặc ngược lại.

Tuy nhiên, do Phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang còn hạn chế nên một số chỉ tiêu  kiểm nghiệm cần phải kiểm ở Viện Y tế công cộng (TP. HCM). Do đó, để giảm bớt khó khăn cũng như việc đi lại của cơ sở, cần phân chia các chỉ tiêu kiểm nghiệm định kỳ như sau:

Kiểm nghiệm định kỳ lần 1: Tập trung các chỉ tiêu mà Trung tâm Y tế Dự phòng có thể kiểm nghiệm được.

Kiểm nghiệm định kỳ lần 2: Các chỉ tiêu còn lại.

Lưu ý: Lần 1 và lần 2 có thể hoán đổi cho nhau.

II. CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM ĐỂ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ KIỂM NGHIỆM

Hiện tại Chi cục đang cập nhật giá tiền kiểm nghiệm cho từng chỉ tiêu, vì vậy, Quý Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở vui lòng truy cập thường xuyên để biết thông tin mới nhất.