Kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa đậu nành

0
1844

Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, ngặn chặn kịp thời các hành vi sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, Tổ công tác liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm có Công văn số 1912/ATTP-NĐ ngày 06/9/2013 đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị liên quan:

1. Tổ chức triển khai giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa đậu nành, trước mắt tập trung kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm trong chế biến, bảo quản đối với địa bàn theo báo phản ánh. Phát hiện sớm và xử lý kiên quyết các vi phạm an toàn thực phẩm của các cơ sở trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa đậu nành (nếu có), công khai các vi phạm theo quy định.

2. Thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa đậu nành, tránh gây hoang mang cho dư luận xã hội.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa đậu nành về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm), Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có Công văn số 1913/ATTP-NĐ ngày 06/9/2013 yêu cầu Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu nguyên liệu, mẫu sản phẩm sữa đậu nành nghi ngờ để kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm. Phát hiện sớm và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa đậu nành theo quy định của pháp luật và công khai rộng rãi các cơ sở, sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, trước mắt tập trung đối tượng sản xuất, kinh doanh sản phẩm đậu nành có quy mô lớn trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT – BYT ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

TS. Lâm Quốc Hùng -VFA