KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HUYỆN PHÚ TÂN- AN GIANG

0
2435

Sáng ngày 12/5/2016, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (BCĐ) tỉnh An Giang tiến hành giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) BCĐ huyện Phú Tân.

Thực hiện theo kế hoạch số 1013/KH-BCĐLNVSATTP ngày 04/5/2016 của BCĐ tỉnh An Giang, ngày 12/5/2016, tại Hội trường UBND Huyện Phú Tân , đoàn giám sát theo quyết định số 548/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 04/5/2016 của BCĐ tỉnh An Giang do Bs CKII Nguyễn Chí Công – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm Phó trưởng đoàn đã làm việc với BCĐ huyện Phú Tân về công tác quản lý ATTP trên địa bàn huyện Phú Tân .

Tại buổi làm việc, ông Trương Thanh Nhàn – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân  đã tiếp đoàn giám sát và đoàn đã nghe bà Đỗ Ngọc Duyên – Phó trưởng Phòng Y tế huyện Phú Tân  báo cáo công tác bảo đảm ATTP năm 2016, triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2016. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ huyện Phú Tân , đoàn đã tiến hành giám sát BCĐ Thị trấn Phú Mỹ, BCĐ huyện Phú Tân  với các nội dung: tổ chức, hoạt động của BCĐ; việc triển khai Tháng hành động năm 2016; việc triển khai các quy định về bảo đảm ATTP tại địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về ATTP; công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP; việc tổ chức thực hiện, phối hợp liên ngành, chuyên ngành theo Luật An toàn thực phẩm và đi kiểm tra thực tế 01 chợ an toàn thực phẩm, 01 vườn rau an toàn.

Qua buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận:

– BCĐ huyện Phú Tân và Thị trấn Phú Mỹ đã thực hiện tốt công tác ATTP trên địa bàn, công tác phối hợp liên ngành tốt, triển khai đầy đủ các công văn, chỉ thị, kế hoạch về ATTP và triển khai tốt các hoạt động trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2016.

– Toàn huyện không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc.

– BCĐLN VSATTP huyện tham mưu kịp thời với UBND huyện ban hành các kế hoạch ATTP và triển khai đầy đủ, nhất là Tháng hành động vì ATTP năm 2016.

– Công tác phối hợp liên ngành giữa các ngành trong quản lý, kiểm tra, giám sát luôn chặt chẽ và đồng bộ.

– Tổ chức công tác kiểm tra đạt hiệu quả, mạnh dạn xử lý các trường hợp vi phạm.

– UBND huyện thường xuyên hỗ trợ kinh phí cho kiểm tra liên ngành và đột xuất.

– Triển khai thực hiện đề án mô hình chợ an toàn thực phẩm, dự kiến hoàn thành cuối năm 2016.

– Triển khai thực hiện 02 mô hình rau an toàn (có lưới) tại TT Phú Mỹ và xã Phú Bình.

– Công tác tổ chức tập huấn xác nhận kiến thức về ATTP cho cơ sở thực phẩm tốt.

Đoàn giám sát đề nghị BCĐ huyện Phú Tân  thực hiện các việc sau:

– Tăng cường quản lý các cơ sở nấu đám tiệc tại địa phương hay từ nơi khác đến (về đăng ký, kiến thức, khám sức khỏe, …); đồng thời tiến hành xử lý khi cơ sở vi phạm.

– Công tác xử lý vi phạm ATTP tuyến huyện; xã, thị trấn nên thực hiện chặt chẽ nhằm mang tính răn đe. Đối với các cơ sở vi phạm khuyến khích xã, thị trấn nêu tên trên phương tiện thông tin địa phương.

– Tăng cường công tác quản lý ATTP thức ăn đường phố tuyến xã, thị trấn. Kiến nghị huyện thực hiện tập huấn, xác nhận và quản lý theo danh sách về kiến thức ATTP và khám sức khỏe cho các cơ sở này. Đồng thời, tiến hành cấp giấy cam kết đảm bảo ATTP cho cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

– Khuyến khích thực hiện 01 mô hình ATTP đối với dịch vụ nấu đám tiệc; 01 mô hình thức ăn đường phố tại địa phương.

– Duy trì công tác quản lý ATTP các dịp lễ hội tại địa phương;

– Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện mô hình rau An toàn tại địa phương.

– Địa phương sớm hoàn thành chợ ATTP theo tiến độ.

– Tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh rượu.

Cuối buổi làm việc, ông Trương Thanh Nhàn – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân  đã thống nhất các ý kiến của đoàn giám sát và chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Phòng TTTT &QLNĐTP – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang.