“Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0
160

 – Tới đây, tỉnh sẽ thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính các cấp.

Với mô hình “Ngày không viết”: khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN) đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, sẽ được công chức, viên chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định. Tổ chức, cá nhân, DN chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Mô hình “Ngày không hẹn”: công chức, viên chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết quả ngay cho tổ chức, tổ chức, cá nhân, DN (trong giờ hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả) nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, DN trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

H.C
(Nguồn http://baoangiang.com.vn )