Phối hợp trong công tác an toàn thực phẩm tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2017 tỉnh Thái Bình

0
259
Thực hiện theo Chương trình phối hợp số 90/CtrPH/CP DDCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-SYT-SNN&PTNT-SCT-SVHTT&DL-TCTV giữa thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh với các sở, ban, ngành, tổ chức thành viên về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ngày 8/8/2017, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Chi cục ATVSTP tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2017”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành liên quan cùng toàn thể các đồng chí là Ủy viên UBMTTQ 8 huyện/thành phố và 286 chủ tịch UBMTTQ xã/phường/thị trấn..

Để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận Tổ quốc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa phương. Đại diện ngành Y tế đồng chí Tô Khánh Nhựa Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP đã trình bày tình hình về an toàn thực phẩm hiện này của ngành, các hệ thống văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm đặc biệt nghi định 178/NĐ-CP của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và các vấn đề cần phối hợp thực hiện với Mặt trận tổ quốc theo Chương trình phối hợp. Từ đó vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa phương.

Chi Cục ATVSTP tỉnh Thái Bình (http://vfa.gov.vn/)