Quyết định về việc kiểm tra An toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nước đá

0
23
Tên loại Số, ký hiệu Ngày, tháng, năm Trích yếu nội dung Tệp đính kèm
Quyết định 67/QĐ-CCATVSTP 10/02/2017 Về việc kiểm tra An toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam
Quyết định 63/QĐ-CCATVSTP 07/02/2017 Về việc kiểm tra An toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất nước đá