Quyết định việc kiểm tra An toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

0
463
Tên loại Số, ký hiệu Ngày, tháng, năm Trích yếu nội dung Tệp đính kèm
Kế hoạch 318/KH-CC.ATVSTP 26/6/2017 Tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm cho các dịch vụ nấu đám tiệc trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 239/QĐ-CCATVSTP 15/5/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, lấy mẫu thức ăn phục vụ Tháng Du lịch An Giang năm 2017
Kế hoạch 178/KH-CC.ATVSTP 11/4/2017 Giám sát mối nguy an toàn thực phẩm năm 2017
Quyết định 122/QĐ-CCATVSTP 14/3/2017 Về việc kiểm tra An toàn thực phẩm Phòng chống ngộ độc thực phẩm đối với sản phẩm Hến
Quyết định 118/QĐ-CCATVSTP 13/3/2017 Về việc kiểm tra An toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân năm 2017
Quyết định 67/QĐ-CCATVSTP 10/02/2017 Về việc kiểm tra An toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam
Quyết định 63/QĐ-CCATVSTP 07/02/2017 Về việc kiểm tra An toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất nước đá