Sai phạm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM

0
910
Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận về thanh tra toàn diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM, kiến nghị UBND TP chỉ đạo các biện pháp xử lý sai phạm xảy ra tại chi cục này.
Theo đó, giao Sở Y tế (Chi cục ATVSTP trực thuộc Sở Y tế) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chi cục trưởng và kế toán trưởng Chi cục ATVSTP; chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra, giám sát chi cục kiện toàn tổ chức nhân sự, điều động tăng cường cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ để đủ sức thực hiện nhiệm vụ được giao; củng cố chấn chỉnh tổ chức, hoạt động của Phòng Thanh tra (thuộc chi cục) để đủ sức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và biên chế theo đúng quy định; chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra, tài chính tại chi cục…
Giao Sở Tài chính báo cáo đề xuất hướng xử lý đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn thu từ công tác tập huấn (kiến thức ATVSTP cho các cơ sở) đối với số tiền hơn 983 triệu đồng tại tài khoản tiền gửi của chi cục… Đối với Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP: Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có sai sót liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận (cơ sở đủ điều kiện ATVSTP)… Có hình thức xử lý thích hợp, chấn chỉnh, khắc phục sai sót…; chấn chỉnh công tác thu chi tài chính tại chi cục; tạm ngưng việc sử dụng số tiền hơn 983 triệu đồng (nói trên); chấm dứt việc lập quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng không đúng quy định…
Theo kết luận của Thanh tra TP (thanh tra thời kỳ 2014 – 2015): Năm 2014, chi cục cấp hơn 7.100 hồ sơ và năm 2015 cấp hơn 9.500 hồ sơ (gồm: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo…) thì có hơn 4.000 hồ sơ bị trễ hạn so với quy trình.
Chi cục không cập nhật, theo dõi số hồ sơ chưa được cấp đã quá hạn nhưng không liên lạc lại, cũng như số giấy chứng nhận đã cấp hết hiệu lực trong hai năm lên đến hơn 10.200 cơ sở. Công tác quản lý hồ sơ thanh tra, kiểm tra không chặt chẽ làm thất lạc hàng chục hồ sơ (năm 2014). Về xử lý vi phạm hành chính, chi cục trưởng ký quyết định xử phạt không đảm bảo về hình thức, nội dung… Về thu phí thẩm định hồ sơ, chi cục sai khi thu tiền mặt tại cơ sở; chi các khoản từ nguồn thu phí là không đúng quy định…
Thanh Tùng – Duy Tính
Theo nguồn http://thanhnien.vn