Sóc Trăng: tổ chức hướng dẫn công tác kiểm tra an toàn thực phẩm cho cán bộ chuyên trách tuyến huyện/xã

0
1215
Từ ngày 04/7 đến ngày 15/7/2016 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng đã tổ chức triển khai hướng dẫn nội dung, hình thức, trình tự kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm.

Hoạt động này nhằm triển khai Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế cũng như hướng dẫn soạn thảo quyết định kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, cách ghi biên bản kiểm tra theo Thông tư 48/2015/TT-BYT và Thông tư 17/2016/TT – BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế  triển khai quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và một số văn bản quy định có liên quan.

Qua lớp hội nghị cán bộ chuyên trách nắm vững được quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, nắm vững được việc lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác kiểm tra ATTP. Bên cạnh việc tập huấn, các cán bộ chuyên trách còn trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm tra nhằm rút ra những kinh nghiệm quý báu trong thực hiện công tác đảm bảo ATTP phục vụ nhân dân.

          Nguồn: Chi cục ATVSTP Sóc Trăng