Sử dụng phụ gia thực phẩm quá giới hạn cho phép sẽ bị phạt thế nào?

0
641

(VietQ.vn) – Luật an toàn thực phẩm cũng cấm hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

phu-gia-thuc-pham

Trả lời:

Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm.

heo Luật An toàn thực phẩm cũng cấm hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo Điều 6 Nghị định 178/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

Theo Điều 6: Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

                                                                                                        Hoàng Lan

Nguồn báo VietQ.Vn