Thông báo các cơ sở sản xuất nước đá thực hiện đảm bảo An toàn thực phẩm

0
215
Tên loại Số, ký hiệu Ngày, tháng, năm Trích yếu nội dung Tệp đính kèm
Công văn 674/CCATVSTP 19/12/2016 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc đối với các sản phẩm bánh chế biến sẵn
Kế hoạch 629/KH-CCATVSTP 22/11/2016 Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch ATTP tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi
Quyết định 520/QĐ-CC.ATVSTP 10/10/2016 V/v Kiểm tra về chất lượng an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố (kèm Kế hoạch)
Quyết định 519/QĐ-CC.ATVSTP 10/10/2016 V/v Kiểm tra An toàn thực phẩm các cơ sở Dịch vụ ăn uống (kèm Kế hoạch)
Quyết định 512/QĐ-CCATVSTP 05/10/2016 V/v kiểm tra An toàn thực phẩm các cơ sở Dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh An GIang (từ ngày 04/10-28/10)
Công văn 498/CCATVSTP 30/9/2016 V/v tăng cường công tác cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và bản Cam kết bảo đảm ATTP
Thông báo 261/TB-CCATVSTP 12/10/2015 V/v thực hiện Quy định chung về đảm bảo ATTP các cơ sở sản xuất nước đá