THÔNG BÁO Về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên hệ thống đăng ký dịch vụ công ATTP quốc gia

0
175

Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng Thực hành sản xuất tôt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Do đó, để đảm bảo xử lý hồ sơ đúng thời hạn, Cục An toàn thực phẩm thông báo không tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên trang web http://nghidinh15.vfa.gov.vn từ ngày 15/6/2019.

Cục An toàn thực phẩm thông báo để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Tải công văn tại đây

VFA

Theo nguồn VFA