Thứ Sáu, Tháng Năm 26, 2017
TÊN LOẠI SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TIỆP ĐÍNH KÈM
Công văn 2575/BYT-ATTP 15/5/2017 Về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV
Chỉ thị 17/CT-TTg 09/5/2017 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Nghị định 43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Về nhãn hàng hóa
Quyết định 1246/QĐ-BYT 31/03/2017 Ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”
Thông tư 50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
Thông tư 319/2016/TT-BTC 13/12/2016 QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 SANG NĂM 2017
Thông tư 279/2016/TT-BTC 14/11/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Thông tư 40/2016/TT-BYT 04/11/2016 Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
Thông tư 37/2016/TT-BYT 25/10/2016 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Quy chế phối hợp 6640/QCPWCSMT-QLD-ATTP 14/10/2016 Phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm liên quan đến môi trường thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Thông tư 60/2014/TT-BCT 27/12/2014 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (Có hiệu lực ngày 01/03/2015)
Quyết định 4988/QĐ-BYT 16/09/2016 Quyết định về việc ban hành Quy trình thanh tra An toàn thực phẩm
Thông tư 02/2012/TT-BNNPTNT 09/01/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản xuất thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm
Quyết định 4288/QĐ-BYT 08/08/2016 Quyết định Ban hành tài liệu Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements)
Thông tư liên tịch 22/2013/TTLT-BGDDT-BYT 18/6/2013 Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non
Nghị định 67/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
Thông tư 17/2016/TT-BYT 30/6/2016 Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND 23/5/2016 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang
Chỉ thi 13/CT-TTg 09/5/2016 Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Nghị định 09/2016/NĐ-CP 28/01/2016 Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV 11/12/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Thông tư 48/2015/TT-BYT 01/12/2015 Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 09/2015/TT-BYT 25/05/2015 Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
Quyết định 37/QĐ-ATTP 02/02/2015 Ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm.
Nghị định 122/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
Thông tư 47/2014/TT-BYT 11/12/2014 hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 27/10/2014 gày 27/10/2014, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
Thông tư liên tịch 13 /2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 09/04/2014 Hướng dẫn việcphân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Nghị định 178/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Thông tư 149/2013/TT-BTC 29/10/2013 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thông tư 30 /2012/TT - BYT 05/12/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
Thông tư 26 /2012/TT - BYT 30/11/2012 Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 19/2012/TT-BYT 09/11/2012 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Thông tư 16/2012/TT-BYT 22/10/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 15/2012/TT-BYT 12/9/2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Nghị định 38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Quy Định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm
Nghị định 07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
Luật 55/2010/QH12 17/6/2010 An toàn thực phẩm
Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV 30/12/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 19/12/2007 Ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm"
Quyết định 39/2006/QĐ-BYT 13/12/2006 Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm
TÊN LOẠI SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TIỆP ĐÍNH KÈM
Quyết định 1073/QĐ-UBND 07/4/2017 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang
Công văn 331/UBND-KGVX 07/3/2017 V/v triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017
Quyết định 3496/QĐ-UBND 09/12/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế An Giang
Quyết định 3479/QĐ-UBND 08/12/2016 Về việc phê duyệt danh sách công chức thuộc 09 Sở được bố trí làm việc tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết tỉnh An Giang
Quyết định 3205/QĐ-UBND 07/11/2016 Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Tiếp nhận và trả kết quả tỉnh An Giang
Chỉ thị 09-CT/TU 08/8/2016 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Quyết định 1989/QĐ-UBND 14/7/2016 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Kế hoạch 68/KH-UBND 03/9/2013 Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030” tỉnh An Giang
Chương trình hành động 02 /CT-UBND 28/02/2013 Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 07/12/2012 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”