0
861

An Giang: Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số tại địa phương

Nhằm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông Y tế thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số, ngày 26/11/2019, Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã có buổi làm việc với Bs. Ck II. Nguyễn Chí Công – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang về xây dựng kế hoạch năm 2017, năm 2018 và năm 2019; phương án phân bổ ngân sách; tình hình thực hiện phân bổ, giải ngân ngân sách tại địa phương; kết quả triển khai hoạt động của Dự án 4 và Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số tại tỉnh An Giang….

Kết thúc buổi làm việc Chi cục cũng trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án tại địa phương cũng như đề xuất, kiến nghị Cục An toàn thực phẩm hướng dẫn chi tiết việc sử dụng nguồn kinh phí chương trình Y tế – Dân số cho một số hoạt động của Dự án 4 và Dự án 8, đồng thời Chi cục cũng đề nghị Cục sớm ban hành các văn bản quy định chỉ tiêu an toàn cho nhóm sản phẩm bao bì giấy, bao bì gỗ…. tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang