In In
0
616

Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đánTân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện Kế hoạch số 3778/KH-BCĐLNATTP ngày 28/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trong đó, Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về ATTP (gọi tắt BCĐ tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thành lập đoàn thanh tra liên ngành cấp tỉnh theo Quyết định số 33/QĐ-SYT ngày 14/01/2021 về việc kiểm tra Liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang với các thành phần gồm: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công An tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan làm thành viên.
Đoàn kiểm tra đang làm việc tại cơ sở

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 19/01/2021 đến 26/01/2021, tập trung tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt, sản phẩm từ thịt, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, phụ gia thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời, đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân, góp phần đẩy lùi thực phẩm không an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

                                              Phòng HC-TT, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm