Kết quả thanh tra, kiểm tra Tết Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang

In In
0
1402

Thực hiện Kế hoạch số 3425/KH-BCĐLNVSATTP ngày 28/12/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 61/QĐ-SYT ngày 18/01/2019 về việc kiểm tra Liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra được thành lập và triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh với 171 đoàn thanh tra, kiểm tra trong đó tuyến tỉnh 01 đoàn, tuyến huyện 14 đoàn và tuyến xã 156 đoàn. Các đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống với các cơ sở phục vụ Tết và Lễ hội Xuân năm 2019. Tổng số kiểm tra 3.941 cơ sở, đạt 3.475 cơ sở (chiếm tỷ lệ 88%), vi phạm 466 cơ sở, phạt tiền 04 cơ sở với số tiền 11,725  triệu đồng và nhắc nhở 454 cơ sở. Đa số các cơ sở vi phạm về điều kiện con người, tiếp theo điều kiện vệ sinh cơ sở và điều kiện trang thiết bị dụng cụ.

Qua đợt thanh tra, kiểm tra, nhìn chung các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương; quá trình thanh tra, kiểm tra đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm có quy mô lớn chấp hành tốt các quy định, tuy nhiên một số cơ sở còn kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, khám sức khỏe cho chủ cơ sở và những người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm chưa đầy đủ, …Riêng Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh lấy 03 mẫu thực phẩm kiểm nghiệm chất lượng, đang chờ kết quả.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh vẫn tiếp tục tiến hành triển khai công tác thanh tra sau dịp Tết Nguyên đán và Mùa Lễ hội Xuân 2019./.

                                                           Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm