An Giang: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ kiểm tra chéo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại tỉnh An Giang

0
325

Ngày 12/12/2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) An Giang đã đón tiếp đoàn kiểm tra công tác ATTP năm 2019 của Chi cục ATVSTP Phú Thọ do ông Nguyễn Văn Chanh – Chi cục trưởng làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe ông Nguyễn Chí Công – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP An Giang báo cáo công tác triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng VSATTP trong năm 2019. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Chi cục ATVSTP An Giang, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế các hoạt động trong năm 2019 bao gồm các nội dung: tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các cấp; triển khai Tháng hành động; tổ chức sơ kết, tổng kết, hội thảo, chỉ đạo tuyến và đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; quản lý cơ sở; quản lý sử dụng kinh phí; thống kê báo cáo; thông tin truyền thông; giám sát ngộ độc thực phẩm, cảnh báo nguy cơ; kiểm nghiệm; thanh tra ATTP trên toàn tỉnh; xây dựng mô hình điểm; nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Qua 01 ngày làm việc tích cực với tinh thần trao đổi, học hỏi giữa 02 tỉnh, kết quả kiểm tra thực tế của Chi cục ATVSTP An Giang đạt được 103/105 điểm (trong đó 99 điểm đạt và 4 điểm thưởng), xếp loại Xuất sắc trong năm 2019.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang.