AN GIANG: CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA CÁC QUY ĐỊNH ATTP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT NĂM 2022

In In
0
151

Công bố kết luận Thanh tra theo Quyết định số 182/QĐ-CCATVSTP ngày 24/3/2022 của Chi cục trưởng Chi cục An Toàn vệ sinh thực phẩm An Giang về việc thanh tra việc thực hiệc các quy định của pháp luật về sản xuất thực phẩm