An Giang: Hội thảo phổ biến Nghị đinh số 115/2018/NĐ-CP cho các Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh

0
1027

Sáng ngày 02/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo phổ biến Nghị đinh số 115/2018/NĐ-CP cho các Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh do Bs CKII. Nguyễn Chí Công, Chi cục trưởng chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có trên 200 Công ty/doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng, cung cấp suất ăn sẵn, dịch vụ nấu đám tiệc,…) trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Bs CKII. Nguyễn Chí Công, Chi cục trưởng triển khai các quy định: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và được nghe triển khai Điều 317: Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và các đại biểu được hướng dẫn Bộ câu hỏi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã mạnh dạn thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu ra những khó khăn trong quá trình hoạt động của cơ sở và được Chi cục trưởng giải đáp các thắc mắc xoay quanh việc thực hiện Nghị định 115 theo đúng quy định.

Hội thảo kết thúc với sự đồng thuận và thống nhất phương thức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đi vào thực tiễn./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang.