An Giang: Hội thảo phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP cho các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh

0
765

Nhằm phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang tiếp tục tổ chức hội thảo phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP tại thành phố Châu Đốc vào ngày 30/03/2018.

Tham dự Hội thảo có Trưởng phòng Y tế thành phố Châu Đốc, Phó Giám Đốc Trung Tâm Y tế thành phố Châu Đốc, đại diện Đài Phát thanh địa phương và gần 300 cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh.Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Bs CKII. Nguyễn Chí Công, Chi cục trưởng triển khai các quy định: Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và được nghe triển khai Điều 317: Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; các đại biểu được hướng dẫn điền chi tiết  các Mẫu, văn bản liên quan một cách chi tiết trong việc thực hiện Nghị định 15 như: Bản tự công bố sản phẩm, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã mạnh dạn thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu ra những khó khăn trong quá trình hoạt động của cơ sở và và được Chi cục giải đáp các thắc mắc xoay quanh việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP theo đúng quy định.

Hội thảo kết thúc với sự đồng thuận và thống nhất phương thức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đi vào thực tiễn./.

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang.