An Giang: Kiểm tra lấy mẫu thức ăn phục vụ sự kiện “Tổ chức ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hoá đặc trưng các tỉnh thành năm 2021”

0
122

Thực hiện kế hoạch số 102/KH-CCATVSTP ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang về việc kiểm tra, lấy mẫu thức ăn phục vụ sự kiện “Tổ chức ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hoá đặc trưng các tỉnh thành năm 2021”.

Ngày 22 – 23/04/2021 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc tiến hành giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tham gia sự kiện ngày hội sản phẩm OCOP về các trang thiết bị phục chế biến, bảo hộ lao động, nguồn gốc nguyên liệu, thực hành vệ sinh cá nhân khi tham gia chế biến và phục vụ ăn uống, … Kết quả kiểm tra, giám sát ghi nhận các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho gần 170 quý đại biểu tham dự buổi tiệc khai mạc ngày hội OCOP, Chi cục đã tiến hành kiểm tra, giám sát và thực hiện lưu mẫu theo thực đơn của bữa tiệc khai mạc.

Phòng Nghiệp vụ – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang