An Giang: Người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm

In In
0
36

06/03/2023 – 21:30

 – Ngày 6/3, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn 199/UBND-KGVX, chỉ đạo việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định Luật An toàn thực phẩm; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm.

Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp/khu chế xuất, trường học, cơ sở y tế… phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, bảo đảm không để sót, không để cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm được hoạt động.

Ngành y tế, giáo dục, ban quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất, ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các cơ sở y tế tăng cường thanh, kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm từ nguồn gốc thực phẩm, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận thực phẩm; kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công khai trên phương tiện thông tin, để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng…

HẠNH CHÂU (Nguồn baoangiang.com.vn)