An Giang: Nói chuyện chuyên đề về An toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là người dân tộc

In In
0
236

Vào ngày 23 và 24/6/2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang tổ chức nói chuyện chuyên đề về An toàn thực phẩm cho các các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là người dân tộc trên địa bàn huyện Tri Tôn, Tịnh Biên.

Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang. Vào ngày 23 và 24/6/2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang đã tổ chức 02 lớp nói chuyện chuyên đề về An toàn thực phẩm cho chủ / đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là người dân tộc trên địa bàn huyện Tri Tôn, Tịnh Biên với 67 người tham dự.

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã triển khai các nội dung bao gồm: Các mối nguy về an toàn thực phẩm, đặc biệt do nấm độc; 5 chìa khóa để có thực phẩm an toàn; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về nhãn hàng hóa; Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 “sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13”.

Tại 02 lớp nói chuyện chuyên đề, các cơ sở đã mạnh dạn đưa ra những thắc mắc về an toàn thực phẩm để được giải đáp và rất tán đồng về việc tổ chức lớp này. Các cơ sở mong muốn sẽ được tham gia các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm lần sau để nâng cao kiến thức cho bản thân về an toàn thực phẩm nhằm quản lý tốt cơ sở của mình, phòng ngừa xảy ra ngộ độc thực phẩm trong cơ sở./.

Phòng Nghiệp vụ – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang.