An Giang: Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2018

0
987

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm cho các cán bộ làm công tác An toàn thực phẩm từ huyện đến xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 15/5/2018 đến ngày 24/5/2018, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang tiến hành tổ chức lớp tập huấn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra cho các đối tượng là cán bộ Phòng Y tế, khoa ATVSTP thuộc Trung tâm Y tế và cán bộ chuyên trách tuyến xã phường.

Tham gia lớp tập huấn các cán bộ tham dự lớp được nghe triển khai một số nội dung chính liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý Vi phạm hành Chính như:

– Những vấn đề cơ bản về pháp luật Thanh tra, kiểm tra;

– Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố;

– Hướng dẫn triển khai thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 về Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

– Quyết định số 4988/QĐ-BYT ngày 16/09/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra An toàn thực phẩm;

– Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;

– Một số mẫu văn bản sử dụng trong thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Các cán bộ tham gia đóng góp ý kiến trao đổi một số nội dung trong quá trình thực tiễn trong công tác./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang