An Giang: Tập huấn An toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh.

0
704
image_printIn bài viết

Nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, ngày 15 tháng 06 năm 2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng cho các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai chi tiết những quy định về thực hành sản xuất tốt (GMP), các quy định về ghi nhãn đối với thực phẩm chức năng.

Đồng thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất thực phẩm chức năng như:

Luật An toàn thực phẩm ( số 55/2010/QH12)

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc  hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tới các đối tượng có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 quy định về quản lý thực phẩm chức năng

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.

Kết thúc tập huấn, các đại biểu cũng thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng GMP đối việc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang