An Giang: Tập huấn An toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

0
708
image_printIn bài viết

Nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức 07 lớp tập huấn triển khai các văn bản cho các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh tại huyện An Phú (27/10/2020), thị xã Tân Châu (03/11/2020), huyện Châu Phú (04/11/2020), huyện Chợ Mới (10/11/2020), huyện Tịnh Biên (17/11/2020), tại thành phố Long Xuyên tổ chức 02 lớp (ngày 28/10/2020 và ngày 11/11/2020), dự kiến có khoảng 300 – 320 cơ sở tham gia lớp tấp huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai chi tiết những quy định liên quan đến việc sản xuất thực phẩm, các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định về ghi nhãn đối với thực phẩm, cụ thể:

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

2. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

4. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.

Kết thúc mỗi lớp tập huấn, các đại biểu cũng thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng các văn bản vào thực tế sản xuất.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang