An Giang: Tập huấn Công tác Điều tra ngộ độc thực phẩm, báo cáo chương trình an toàn thực phẩm qua hệ thống phần mềm dữ liệu động (LRIS), công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và triển khai các văn bản mới liên quan đến an toàn thực phẩm cho cán bộ tuyến huyện và xã

0
567
image_printIn bài viết

Nhằm giúp cho cán bộ tuyến huyện, thị, thành và tuyến xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa phương, ứng dụng hệ thống phần mềm dữ liệu động vào báo cáo chương trình an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác điều tra ngộ độc thực phẩm cũng như cập nhật kịp thời các văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm; trong tháng 12 năm 2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức 10 lớp tập huấn triển khai các nội dung trên tại huyện Phú Tân (03/12/2020), huyện Chợ Mới (4/12/2020), các huyện Thoại Sơn, Châu Phú, Tân Châu (08/12/2020), các huyện Châu Thành, Châu Đốc, Tri Tôn, An Phú, Tịnh Biên (09/12/2020) và thành phố Long Xuyên (15/12/2020), dự kiến có 345 đại biểu tham dự.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai chi tiết những quy định liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm, cụ thể:

– Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

– Triển khai Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15 tháng 07 năm 2020 của Bộ Y tế Quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế.

– Hướng dẫn điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, báo cáo thống kê công tác điều tra ngộ độc thực phẩm

– Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Kết thúc tập huấn, các đại biểu cũng thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng các văn bản trong công tác quản lý.

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang