An Giang: Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2020

In In
0
509

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm cho các cán bộ làm công tác An toàn thực phẩm từ huyện đến xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 12/11 đến ngày 03/12/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra cho 312 người là cán bộ Phòng Y tế, khoa ATVSTP thuộc Trung tâm Y tế và cán bộ chuyên trách tuyến xã phường.

Tham gia lớp tập huấn các cán bộ tham dự lớp được nghe triển khai một số nội dung chính liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý Vi phạm hành chính như:

– Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

– Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

– Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

          – Những vấn đề cơ bản về pháp luật Thanh tra, kiểm tra;

– Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố;

– Một số mẫu văn bản sử dụng trong thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 
Trong quá trình tập huấn các cán bộ tham gia đóng góp ý kiến trao đổi một số nội dung thực tiễn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm./.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang

 

 
 


Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang