An Giang, Thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình và nước đá dùng liền đợt 1 năm 2022

0
484
image_printIn bài viết

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-CCATVSTP ngày 24/3/2022 của Chi cục trưởng Chi cục An Toàn vệ sinh thực phẩm An Giang về việc thanh tra việc thực hiệc các quy định của pháp luật về sản xuất thực phẩm;

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phối hợp với Phòng Y tế, Trung Tâm Y tế 11 huyện thị thành tiến hành thanh tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, bình, nước đá viên dùng liền và nước nguồn dùng để sản xuất nước đá từ ngày 29/03/2022 đến ngày 29/04/2022.

Kết quả: Thanh tra 15 cơ sở sản xuất thực phẩm và lấy 15 mẫu gồm 07 mẫu nước uống đóng chai, bình; 07 mẫu nước nguồn dùng để sản xuất nước đá, 01 mẫu đá viên. Kết quả không đạt 02 mẫu (01 mẫu nước đá viên và 01 mẫu nước uống đóng chai, bình).  Xử phạt 02 cơ sở với số tiền là 1.500.000 đồng.

         Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, công tác thanh tra bảo đảm tính chính xác và không làm cản trở hoạt động của tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra./.

Phòng Hành chính – Công tác thanh tra, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm