AN GIANG, TIẾN HÀNH THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2023

0
203
image_printIn bài viết

Căn cứ Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, trong năm 2023 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt tiến hành 01 cuộc thanh tra doanh nghiệp thuộc lĩnh vực y tế.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Doanh nghiệp

Căn cứ quyết định trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành Quyết định thanh tra doanh nghiệp số 308/QĐ-CCATVSTP ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành thanh tra các doanh nghiệp theo Quyết định trên từ ngày 08/6/2023 đến 30/6/2023 với các nội dung sẽ tiến hành thanh tra như sau:

– Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở;

– Hồ sơ đối với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

– Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực phẩm; các quy định khác có liên quan đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm;

– Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm:

– Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm (đối với cơ sở có quảng cáo thực phẩm);

– Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (nếu có)

– Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Ngoài việc thanh tra theo đề cương kế hoạch đề ra, Đoàn thanh tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định XPVPHC về an toàn thực phẩm và Nghị định124/NĐ-CP ngày 28/12/2021; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về ghi nhãn hàng hoá …./.

                                          Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang