An Giang, Tổ chức kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân năm 2023

0
375
image_printIn bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 4582/KH-BCĐLNATTP ngày 13/12/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 1434/QĐ-SYT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Sở y tế về việc kiểm tra liên ngành Tết Nguyên đán   Quý Mão và mùa Lễ hội xuân 2023.

  Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chủ trì phối hợp với sở Công thương, sở Nông nghiệp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chi cục đo lường chất lượng, Đội quản lý thị trường số 1, Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh và có sự tham gia của Đài truyền hình An Giang, tiến hành kiểm tra trước, trong, sau Tết và mùa Lễ hội Xuân 2023 bảo đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, theo đó đoàn sẽ tiến hành kiểm tra bắt đầu từ ngày 04/01/2023 đến hết ngày 20/02/2023.

Trong quá trình kiểm tra, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phòng Hành chính Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang