An Giang tổ chức lớp tập huấn công tác điều tra NĐTP và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho PYT và TTYT tuyến huyện, thị xã, thành phố

0
764

 

Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang đã tổ chức lớp tập huấn công tác điều tra ngộ độc thực phẩm, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thực hiện cam kết an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị, thành phố.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn các nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm gồm các nội dung chính:

  1. Công tác điều tra ngộ độc thực phẩm gồm các nội dung: báo cáo khẩn cấp, phương pháp điều tra cũng như biện pháp khắc phục khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.
  2. Triển khai Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.
  3. Triển khai Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.
  4. Hướng dẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm,…)

Các đại biểu đã phát biểu, đóng góp ý kiến và đưa ra những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay./.

                  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang