An Giang: Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về công tác thanh tra, kiểm tra cho cán bộ quản lý An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

In In
0
109

Nhằm cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, Trong tháng 12/2022, Chi cục phối hợp với các địa phương trong tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra cho hơn 200 cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo An toàn thực phẩm thuộc các Phòng Y tế, khoa ATVSTP – Trung tâm Y tế và cán bộ chuyên trách tuyến xã phường.

Tham gia lớp tập huấn các cán bộ tham dự được nghe triển khai một số nội dung chính liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý Vi phạm hành Chính và các văn bản mới như:

– Những vấn đề cơ bản về pháp luật Thanh tra, kiểm tra;

– Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố;

– Nghị định Số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số  117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thông qua buổi tập huấn các đơn vị đã nắm bắt thêm các quy định, hướng dẫn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; đồng thời giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới.

Phòng Hành chính, Thanh tra – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang