An Giang: Tổ chức Tập huấn công tác thanh, kiểm tra và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý ATTP tuyến huyện, thị thành và xã phường thị trấn năm 2019

0
1337
image_printIn bài viết

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm cho các cán bộ làm công tác An toàn thực phẩm từ huyện đến xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 13/8/2019 đến ngày 21/8/2019, Chi cục đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh đã tổ chức 06 lớp tập huấn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra cho các đối tượng là cán bộ Phòng Y tế, khoa ATVSTP thuộc Trung tâm Y tế và cán bộ chuyên trách tuyến xã phường với tổng số cán bộ là 321 người.

        Tham gia lớp tập huấn các cán bộ tham dự lớp được nghe triển khai một số nội dung chính liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý Vi phạm hành Chính và các văn bản mới như:

          – Những vấn đề cơ bản về pháp luật Thanh tra, kiểm tra;

– Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố;

– Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

– Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Các cán bộ tham gia đóng góp ý kiến và thảo luận trao đổi một số vấn đề khó khăn trong quá trình thực tiễn trong công tác tại địa phương và được giảng viên giải đáp đầy đủ./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang