AN GIANG: TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG BÁO CÁO AN TOÀN THỰC PHẨM, TỔNG HỢP DỮ LIỆU ĐỘNG CỦA TỈNH

0
255

Được sự phối hợp, hỗ trợ của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh trong việc tập huấn triển khai hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động của tỉnh (LRIS), ngày 16/11/2020 tại hội trường Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức tập huấn, hướng dẫn quản trị hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động của tỉnh (LRIS) cho cán bộ tuyến huyện, thị, thành phụ trách công tác thống kê và báo cáo chương trình an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 506 ngày 11/11/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang.

Kết thúc lớp tập huấn các đại biểu đã thao tác được trên máy tính công tác nhập liệu, gửi báo cáo và duyệt báo cáo từ huyện đến tỉnh bằng phần mềm trên và chính thức áp dụng vào các báo cáo năm 2020: báo cáo chương trình an toàn thực phẩm, báo cáo công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm….

Dự kiến hệ thống báo cáo trên sẽ được triển khai cho tuyến xã, phường, thị trấn vào năm 2021./.

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang