An Giang: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang khảo sát việc triển khai và tổ chức thực hiện về an toàn thực phẩm tại thị xã Tân Châu

0
1262

Ngày 30/5/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh An Giang do ông Lê Minh Tùng – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế – xã hội UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn khảo sát làm việc với đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể thị xã Tân Châu và phường Long Thạnh.

ubmttqvn-tinh-1Mục đích, yêu cầu của khảo sát là Tăng cường vai trò giám sát của UBMTTQVN tỉnh đối với việc thực hiện an toàn thực phẩm (ATTP) theo Luật ATTP trên địa bàn tỉnh An Giang và đề xuất ý kiến tư vấn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai ATTP và thực hiện Luật ATTP.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã nghe đại diện UBND thị xã Tân Châu báo cáo công tác triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của UBND thị xã Tân Châu, Đoàn khảo sát đã đưa ra các câu hỏi trong công tác phối hợp, kinh phí, nhân sự, … cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quản lý về ATTP và Đoàn đã được đại diện UBND thị xã Tân Châu trả lời rất đầy đủ về quản lý ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống; trong chăn nuôi, giết mổ, trong nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản tươi sống; trong chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; việc kiểm soát các nguy cơ gây mất ATTP; tình hình ngộ độc thực phẩm; công tác thông tin, truyền thông và công tác thanh, kiểm tra, giám sát về ATTP.

ubmttqvn-tinh-2Qua 01 buổi làm việc tích cực với tinh thần vui vẻ, cùng nhau trao đổi, Đoàn khảo sát và UBND thị xã Tân Châu đã đưa ra được những đề xuất, kiến nghị với Trung ương, địa phương nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và quản lý tốt về ATTP trên địa bàn./.

Chi cục ATVSTP tỉnh An Giang