Ban hành thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”

0
659

– UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không viết” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm 110 TTHC, thuộc các lĩnh vực: lao động; an toàn vệ sinh thực phẩm; lưu thông hàng hóa trong nước… Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không hẹn” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm 13 TTHC, thuộc các lĩnh vực:  xúc tiến thương mại; giáo dục và đào tạo; báo chí… Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không viết” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, gồm 22 TTHC… Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không viết” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, gồm 20 TTHC. Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, gồm 14 TTHC…

H.C (Nguồn http://baoangiang.com.vn)