Báo cáo về việc vụ NĐTP tại Công ty TNHH An Giang Samho tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (14 giờ 30 phút ngày 12/7/2017)

0
1167

00010002