Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023

Xin lưu ý: Chúng tôi không có dịch vụ làm bộ hồ sơ, thủ tục cho các doanh nghiệp/cơ sở. Đây là các bộ hồ sơ mẫu mà chúng tôi tự biên soạn với comment hướng dẫn cách viết; mẫu hồ sơ luôn được cập nhật mới, vì vậy các bạn nên load bộ Hồ sơ mới mỗi khi làm bất kỳ hồ sơ nào, tránh dùng các bộ hồ sơ củ( bộ hồ sơ để dành!); chúng tôi chỉ nhận hồ sơ đánh máy vi tính có logo của Chi cục (từ bộ hồ sơ mẫu), in một mặt để tiện cho việc thẩm xét hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ viết tay( trừ chữ ký sống); bạn download về sử dụng và không cần đến cơ quan chúng tôi; nếu bạn không lấy file trên website này, bạn có thể đến bộ phận Tiếp nhận – Trả kết quả của cơ quan chúng tôi, bạn sẽ nhận một phiếu “hướng dẫn”, Bạn tự làm, chúng tôi không làm thay(và Bạn không phải trả phí); Khi Bạn nộp lại bộ hồ sơ, bộ phận tiếp nhận sẽ dùng bảng kê( check list) để đánh dấu đạt và không đạt; tương ứng với trả hồ sơ hay tiếp nhận hồ sơ; chúng tôi rất mong được các bạn góp ý để các bộ hồ sơ này ngày càng hoàn thiện hơn, Cám ơn! 

Zalo Message