Thứ Tư, Tháng Tám 4, 2021

Ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực...

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo...

Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra An toàn thực...

Ban chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 3778/KH-BCĐLNATTP ngày...

Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đánTân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HẬU KIỂM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM...

Ngày 11/01/2021, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ký ban hành Công văn số 26/ATTP-PCTTR gửi Sở Y tế các...

Ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy...

Ngày 31/12/2020 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ...

THÔNG TƯ BAN HÀNH 10 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA...

Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 về việc ban hành 10 Quy chuẩn kỹ...

Thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Tân Sửu...

Tải Thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Tân Sửu 2021 đĩa tiếng

Ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một...

Ngày 29/12, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm...

Ban hành Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an...

Ban chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch số 1993/KH-BCĐTƯATTP ngày 21/12/2020 về việc...

Xem thêm