Thứ Năm, Tháng Tư 22, 2021

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HẬU KIỂM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM...

Ngày 11/01/2021, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ký ban hành Công văn số 26/ATTP-PCTTR gửi Sở Y tế các...

Ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy...

Ngày 31/12/2020 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ...

THÔNG TƯ BAN HÀNH 10 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA...

Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 về việc ban hành 10 Quy chuẩn kỹ...

Thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Tân Sửu...

Tải Thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Tân Sửu 2021 đĩa tiếng

Ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một...

Ngày 29/12, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm...

Ban hành Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an...

Ban chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch số 1993/KH-BCĐTƯATTP ngày 21/12/2020 về việc...

An Giang: Tập huấn Công tác Điều tra ngộ độc thực...

Nhằm giúp cho cán bộ tuyến huyện, thị, thành và tuyến xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý an toàn...

An Giang: Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra và...

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực...

AN GIANG: TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ...

Được sự phối hợp, hỗ trợ của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh trong việc tập huấn triển khai hệ thống báo...

An Giang: Tập huấn An toàn thực phẩm cho các cơ...

Nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định về an toàn...

Xem thêm