Cơ sở nấu đám tiệc đăng ký trước khi tổ chức với cơ quan y tế

0
2827
image_printIn bài viết

Ngày 17/10/2016 CHi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang ban hành công văn số 535/CCATVSTP về việc đăng ký trước khi tổ chức nấu đám tiệc với cơ quan y tế.

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ “Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới”;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhằm phòng, chống tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các cơ sở tổ chức dịch vụ nấu đám tiệc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố và các cơ sở dịch vụ nấu đám tiệc trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện các việc sau:

– Đối với các cơ sở tổ chức dịch vụ nấu đám tiệc:

+ Trước khi tổ chức nấu đám tiệc, chủ cơ sở phải đến cơ quan y tế địa phương nơi tổ chức đám tiệc (Phòng Y tế: TP. Long Xuyên, H. Chợ Mới, Phú Tân, Tịnh Biên; Trung tâm Y tế: TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, H. Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Tri Tôn, An Phú) thông báo và đăng ký tổ chức; (Mẫu đính kèm)

+ Chủ cơ sở phải thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm như: nguồn gốc nguyên liệu chế biến; thời gian, phương tiện bảo quản thức ăn; lưu mẫu thức ăn; nhân viên trực tiếp chế biến phải có xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, khám sức khỏe đầy đủ, thực hành vệ sinh đúng quy định; ….

– Đối với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:

+ Thông báo đến các cơ sở dịch vụ nấu đám tiệc trên địa bàn quản lý về việc đăng ký trước khi tổ chức đám tiệc;

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát khi các cơ sở dịch vụ nấu đám tiệc tổ chức phục vụ trên địa bàn quản lý.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang. Điện thoại: 0763.957811.

Phòng Thông tin TT – Quản lý ngộ độc TP – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang