CÔNG KHAI DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TỪ NGÀY 24/5/2022 ĐẾN 15/6/2022

0
468
image_printIn bài viết

CÔNG KHAI DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TỪ NGÀY 24/5/2022 ĐẾN 15/6/2022.

Tải danh sách tại đây

Nguồn https://vfa.gov.vn/thanh-kiem-tra/cong-khai-danh-sach-co-so-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-tu-ngay-2452022-den-1562022.html