Cục An toàn thực phẩm ban hành công văn số 1995/ATTP – NĐTT ngày 29/8/2020 về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

0
294

Cục An toàn thực phẩm ban hành công văn số 1995/ATTP – NĐTT ngày 29/8/2020 về việc Xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tải công văn tại đây
https://vfa.gov.vn/storage/upload/1995-attp-ndtt-29082020-1-signed-1374380.pdf

Nguồn VFA